top of page

基督教靜修學會作爲一所非牟利機構,籌辦活動的主要考量為推廣「基督教靜觀靈修」於雪梨的華人信徒生活中(詳情請參閲「學會簡介」)。若你對我們的事工有感動,並期望我們繼續以此方式運作,歡迎你財政上支援我們。以下為學會的銀行戶口資料:

BSB no: 032-069

A/C no: 513038

A/C Name: Soul Care Institute

你也可以透過以下Stripe的連結進行捐款或繳交學費。

捐款連結:

https://donate.stripe.com/5kAdUo8nRfAh6VG3cc

 

 

 

繳交學費連結:

https://buy.stripe.com/7sI03yfQjgEl5RC5kl

donation QR.png
Course Fee QR.png
bottom of page